22-23. мај 2021, Развијање социјалнх компетенција деце и ученика: модел подршке инклузивном приступу васпитања и образовања

m DSC 0537m DSC 0543Дводневни семинар са каталошким бројем 211 „Развијање социјалнх компетенција деце и ученика: модел подршке инклузивном приступу васпитања и образовања“, одржан је у ЦСУ Кикинда. Циљ семинара је унапређење знања и вештина професионалаца за праћење и развијање социјалних компетенција деце и ученика којима је потребна додатна подршка како би се оснажили за квалитетније социјално функционисање, а самим тим и боља академска постигнућа. Реализаторке семинара су Марија Јелић, доктор педагошких наука, Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију и Ирена Стојковић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду. Полазници су остварили 16 бодова за стручно усавршавање.

Погодака: 1312