23. maj 2015, Seminar 591

savremena geografijaSeminar 591 "Savremena geografija - napredak u nastavi i pristupu geografskim sadržajima i jačanje profesionalnih kapaciteta nastavnika" održan je 23. maja u CSU Kikinda. Ovo je jednodnevni seminar, K3, P2, koji donosi 8 bodova za stručno usavršavanje. Na seminaru se govorilo o značaju izučavanja geografije u obrazovnom sistemu kroz mogućnost razvoja saradnje u školskom ili životnom okruženju na osnovu adekvatnih saznanja iz oblasti geografije, o načinu izrade metodičke pripreme uz korelaciju sa drugim predmetima i principipa povezanosti geografije sa drugim nastanvnim predmetima, metodama rada kod geografskih sadržaja. Autorke i realizatorke seminara su Jagoda Petrović-Ukaj, dr Anđelija Ivkov-Džigurski i Jelena Pujić.

Погодака: 47680