25.i 26. april 2015, Seminar 292

seminar292

Pedagoški metod Marije Montesori

Dvodnevni seminar „Pedagoški metod Marije Montesori i njegova primena u vaspitno-obrazovnom radu“, realizovan je u CSU Kikinda. Prisutno je bilo 25 prosvetnih radnika koji su ostvarili 12 bodova za stručno usavršavanje. Aturoke i realizatorke seminara su Svetlana Panić, Danijela Dapčević i Milica Erceg. Seminar sa KB 292 je kompetencije 2, prioriteta 2. Sadržaj seminara je upoznavanje sa teorijskim okvirom Montesori pedagodije; Život i delo Marije Montesori; Upoznavanje sa centrom za praktični život i prezentacija materijala iz tog centra; Upoznavanje sa četiri nova centra za razvoj.

Погодака: 22646