28. новембар 2015, Унапређење наставе физичког васпитања и вредновања ученика мотивисаних похвалом и наградом

DSC 0948Семинар са кб 808 „Унапређење наставе физичког васпитања и вредновања ученика мотивисаних похвалом и наградом“ је једноденвни семинар који доноси 8 бодова за стручно усавршавање, К 3, П 2, одржан је у ЦСУ Кикинда. Семинару су присуствовали наставници физичког васпитања али и наставници разредне наставе. Циљ семинара је унапређивање личног и професионалног развоја наставника. Освешћивање учесника семинара да је јасно дефинисано вредновање рада ученика најефикаснији мотив за рад на часу. Оспособљавање наставника за континуирано коришћење педагошке документације.

Погодака: 6499