01. октобар 2015, Предавање о ванредним ситуацијама

vanredne„Изградња капацитета за унапређење управљања ванредним ситуацијама, са посебним акцентом на јавно здравственом аспекту“ назив је обуке коју Завод за јавно здравље Кикинда, организује за локалне заједнице. Серију обука ЗЗЈЗ организује у ЦСУ Кикинда а главни циљ обуке је упознавање представника локалних заједница са важношћу јавноздравственог аспекта ванредних, кризних ситуација и њихова едукација о неопходним процедурама и поступцима у сврху смањења или елиминисања ризика по здравље у току ванредних ситуација.

Погодака: 9062