OSense O-Sense

ЕЦДЛ тестни центар

О ЕЦДЛ-у

Информатичка или дигитална писменост је неопходан предуслов економског и друштвеног опстанка сваке заједнице. То је императив нашег друштва и потреба сваког појединца како би могао да одговори захтевима савременог пословања.

ЕЦДЛ програм је намењен онима који желе да стекну основна информатичка знања, да их потврде и усаврше, што ће им помоћи да лакше дођу до посла или да брже напредују на истом.

ЕЦДЛ– European Computer Driving Licence или Европска компјутерска возачка дозвола је општи сертификат познавања рада на рачунару, који се захтева од запослених у земљама Европске уније. ЕЦДЛ сертификат потврђује да је носилац сертификата у потпуности компетентан за коришћење персоналног рачунара и основних програмских апликација. ЕЦДЛ сертификат омогућава бољу проходност у послу у Европској унији, односно у 148 земаља света, које спроводе ЕЦДЛ програм.

Нивои ЕЦДЛ сертификације

ЕЦДЛ Старт је основни Европски стандард за рад на рачунарима који обухвата пакет: општег познавања рада са фајловима, обраде текста, табличних калкулација и коришћење Интернета.

ЕЦДЛ Кор сертификат се стиче након успешно положених ЕЦДЛ Старт модула уз додатак модула за израду презентација и база података.

ЕЦДЛ Профил сертификат се стиче након успешно положених ЕЦДЛ Старт модула уз додатак једног или више стандард модула за ИТ сигурност, онлајн колаборацију, обраду слике, обраду интернет страница, пројектно планирање, 2Д ЦАД, израду презентација, база података или употребу здравственог информационог система.

ЕЦДЛ Адвенсд сертификат (напредно знање) се стиче полагањем модула: Обрада текста, Табеларне калкулације, Базе података и Интернет. Сертификати се издају појединачно за сваки модул.

ЕЦДЛ Еxперт сертификат се добија када се положе сва четири Адванцед (напредна) модула.

ЕЦДЛ наставни план и програм обухвата провере знања за следеће тематске целине (модуле):

Осовни модули Стандардни модули Напредни модули
Основе коришћења рачунара Презентације Напредна обрада текста
Основе коришћења интернета Коришћење база података Напредне табеларне калкулације
Обрада текста ИТ Сигурност Напредне базе података
Табеларне калкулације Онлајн колаборација Напредне презентације
  Обрада слика  
  Обрада интернет страница  
  Пројектно планирање  
  2Д ЦАД  
  Употреба здравственог информационог система  

Завод за унапређење образовања и васпитањаје акредитовано ЕЦДЛ онлине семинаре за период 2014 – 2016 год.:

ЕЦДЛ он-лине обука наставника за Модул 3: Обрада текста - МС Wорд 2010Каталошки бр: 180, Код: А604548-1, 20 бодова;

ЕЦДЛ он-лине обука наставника за Модул 4: Табеларне калкулације - МС Еxцел 2010,Каталошки бр: 181, Код: А604548-2, 20 бодова;

ЕЦДЛ он-лине обука наставника за Модул 6: Презентације - МС Поwер Поинт 2010,Каталошки бр: 182, Код: А604548-3, 20 бодова;

ЕЦДЛ он-лине обука наставника за Модул 7: Интернет и комуникације,Каталошки бр: 183, Код: А604548-4, 20 бодова.

Позивамо све заинтересовани за ЕЦДЛ сертификате, обуке и семинаре, да се пријаве нашем Центру за стручно усавршавање.

ЕЦДЛ он-лине обука наставника за Модул 3: Обрада текста - МС Wорд 2010, Каталошки бр: 180, Код: А604548-1, 20 бодова;

ЕЦДЛ он-лине обука наставника за Модул 4: Табеларне калкулације - МС Еxцел 2010, Каталошки бр: 181, Код: А604548-2, 20 бодова;

ЕЦДЛ он-лине обука наставника за Модул 6: Презентације - МС Поwер Поинт 2010, Каталошки бр: 182, Код: А604548-3, 20 бодова;

ЕЦДЛ он-лине обука наставника за Модул 7: Интернет и комуникације, Каталошки бр: 183, Код: А604548-4, 20 бодова.

Позивамо све заинтересовани за ЕЦДЛ сертификате, обуке и семинаре, да се пријаве нашем Центру за стручно усавршавање.

Погодака: 18219