13-14. јуна 2015, Музичка култура

muzicka kulturaДводневни семинар са КБ 731 „ Модел организације учења применом рачунара у наставном предмету Музичка култура“ реализован је у ЦСУ Кикинда. Семинар је дводневни, доноси 16 бодова, К1, П10 а реализовали су га Душко Терзин и Слободан Блажин у рачунарској учионици. Циљ семинара је оспособљавање наставника за организацију наставе Музичке културе по моделу применом рачунара и развијање компетенција наставника за примену и коришћење разнородних могућности савремених технологија у настави.

Погодака: 50243