15. децембар 2019, Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

m DSC 0734m DSC 0740У ЦСУ Кикинда је одржан семинар „Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља“ чији је циљ унапређивање нивоа знања и обавештености наставника о проблему насиља у школама са освртом на електронско насиље и утицај медија на развој и понашање деце уз упознавање наставника са превентивним стратегијама вршњачког насиља. Реализаторке семинара су Сања Живковић, Дефектолог – дипл. спец. педагог, Завод за васпитање омладине Ниш; Анка Ивановић, професор разредне наставе, Центар за стручно усавршавање у образовању ; Лидија Крстић Стојичић, магистар дидактичко-методичких наука, Центар за стручно усавршавање у образовању. Полазници су остварили 8 бодова за стручно усавршавање.

Погодака: 4344