27. септембар 2019, Рад у савременој школи

proba1proba2Акредитовано саветовање за стручне сараднике у школама у организацији ЗУОВ-а, ЦСУ Шабац и ЦСУ Кикинда, одржано је у сали Техничке школе "Милева Марић Ајнштајн" у Новом Саду. Присутно је било 112 стручних сарадника. Говорило се о актуелним темама а посебно о положају и обавезама стручних сарадника у савременој школи. Реформа планова и програма наставе и продуженог боравка и целодневне наставе, наставе за учеике на кућном и болничком лечењу, утврђивањз већег броја извршилаца од прописаног -Љиљана Симовић, шеф одсека за основно образовање и васпитања Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Доношење акта о мрежи основних школа у функцији нове парадигме образовања -Снежана Павловић, саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Рад са родитељима-кључни аспекти и изазови у раду стручних сарадника
-др Тања Шијаковић, саветник координатор, ЗУОВ, предавач
Улога стручних сарадника у пружању додатне подршке-Сузана Деретић, саветник координатор, ЗУОВ, предавач
Стручни сарадник у савременој школи -Снежана Олушки Влачић, руководилац ШУ Зрењанин.

Погодака: 5945