02. фебруар 2019, Физичко вежбање и здравље деце и одраслих

m DSC 1002m DSC 0013 Семинар са каталошким бројем 1005 „Физичко вежбање и здравље деце и одраслих“ одржан је у ЦСУ Кикинда. Семинар је из области физичко васпитање, приоритетна област је унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области). Реализатори су и аутори овог семинара Др Милан Цветковић и мастер професро Драган Грујичић. Циљ семинара је оспособљавање наставника, васпитача и стручних сарадника за раду областиздравствено усмереног физичког вежбања деце и одраслих уз примену мера безбедности и поступака прве помоћи. Први део семинара одржан је у просторијама ЦСУ Кикинда а други у сали за физичко васпитање гимназије „Душан Васиљев“.

Погодака: 7741