OSense O-Sense

 * * *

Уплата котизације за семинар за физичка лица врши се на рачун 840-31173845-76 са обавезним позивом на број 35-215.

Приликом преузимања сертификата, потребно је приказати доказ о уплати.

Уколико имате било каква питања или примедбе, можете се обратити на контакт телефон 064/8579262.

 * * *

Каталог акредитованих програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/19, 2019/20, 2020/21. годину, које је подржао ЦСУ Кикинда

Контакт:

064/857-92-62

0230/404-830

csukikinda@gmail.com

 

 


Обуке Националне академије за јавну управу линк
* * * 

02. фебруар 2019, Физичко вежбање и здравље деце и одраслих

m DSC 1002m DSC 0013 Семинар са каталошким бројем 1005 „Физичко вежбање и здравље деце и одраслих“ одржан је у ЦСУ Кикинда. Семинар је из области физичко васпитање, приоритетна област је унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области). Реализатори су и аутори овог семинара Др Милан Цветковић и мастер професро Драган Грујичић. Циљ семинара је оспособљавање наставника, васпитача и стручних сарадника за раду областиздравствено усмереног физичког вежбања деце и одраслих уз примену мера безбедности и поступака прве помоћи. Први део семинара одржан је у просторијама ЦСУ Кикинда а други у сали за физичко васпитање гимназије „Душан Васиљев“.

Погодака: 7742