30-31. јануар 2016, Форум театар у функцији решавања конфликтних ситуација

m DSC 0091Дводневни семинар са каталошким бројем 80 „Форум театар у функцији решавања конфликтних ситуација“ одржан је у ЦСУ Кикинда. Реализаторке су Лидија Терек и Тамара Стојковић. Општи циљ семинара је оспособљавање наставника за рад са ученицима на промоцији ненасилног понашања, за ненасилно решавање конфликата и борбу против насилничког понашања и извођењем Форум театра, као и развијање тимског духа у одељењу. Семинар доноси 16 бодовоа за стручно усавршавање , К3, П6.

Погодака: 7669