Пет година рада ЦСУ Кикинда

Пети рођендан прослављамо радно. Посла је све више и трудимо се да проширимо своју делатност. Озбиљно смо се наметнули на тржишту образовања, стручног усавршавања и едукације запослених. У нашем простору одржавају се, осим семинара, разни догађаји, састанци, трибине, предавања. Квалитетна опрема и пријатан амбијент доприносе да се простор ЦСУ Кикинда користи све више.
Да се подсетимо. 8. октобра 2010. свечано је отворен ЦСУ Кикинда. Основан је кроз пројекат Стручног усавршавања образовног кадра (Professional Development Project - PDP) Агенције за развој и сарадњу (СДЦ) владе Швајцарске, 9. септембра 2009. године потписивањем уговора о оснивању између министарства просвете Републике Србије, швајцарске амбасаде у Србији и Општине Кикинда. Регионални центри за професионални развој запослених у образовању успостваљени су кроз пројекат Стручног усавршавања образовног кадра (ПДП) захваљујући меморандуму о разумевању, потписаном 24. Јула 2003. Године између влада Швајцарске – Агенције за развој и сарадњу (СДЦ) и Републике Србије –Министарство просвете. Основна делатност установe је стручно усавршавање запослених у образовању, али и запослених у другим областима који за то имају потребу. Центар за стручно усавршавање Кикинда је установа регионалног карактера, прва овог типа у Војводини. Одлуком Скупштине општине Кикинда бр. III-04-06-48/2009 од 30.10.2009. године (Службени лист Општине Кикинда бр. 21/09), основан је Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кикинда. Центар ће деловати под називом Центар за стручно усавршавање Кикинда.
У шестој години постојања планирамо да отворимо „Врт знања“, парк науке, пројекат који реализујемо. Пред нама је и нова акредитација семинара и неколико значајних пројеката на којима радимо. Све ово ће обезбедити будућност ЦСУ Кикинда који је део Мреже РЦ и ЦСУ Србије.

Погодака: 8296