Get Adobe Flash player
foto konkurs
Anketa
U kojoj meri ste zadovoljni uslugama Centra?
 SEMINARI KOJE JE AKREDITOVAO CSU KIKINDA ZA ŠKOLSKU 2014/15 I 2015/16

OBJAVLJEN KATALOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ZA ŠKOLSKU 2014/15. I 2015/16.

OBJAVLJEN 16. BROJ BILTENA CSU KIKINDA ZA PERIOD APRIL-JUN 2014.


PREUZMITE NAJNOVIJI PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I STICANJU ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA-SEPTEMBAR 2013 

 Preuzmite strategiju razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine! 

 

20. septembar 2014, "Eksperimentalno-praktični i interdisciplinarni sadržaji u nastavi prirodnih nauka -biologija, hemija i fizika

„Eksperimentalno – praktični i interdisciplinarni sadržaji u nastavi prirodnih nauka – biologija, hemija, fizika“ je seminar sa kb 582 koji je realizovan u subotu, 20. septembra u CSU Kikinda. Realizatori seminara, čiju je akreditaciju podržao Centar za stručno usavršavanje Kikinda,  su Zorica Radišić, Bilјana Tankosić i Nikola Tankosić, jednodnevni je i donosi 8 bodova za stručno usavršavanje.

Opšti cilј ovog seminara je unapređivanje znanja nastavnika iz oblasti metodike nastave prirodnih nauka i povećanje nivoa efikasnosti rada, povećanje nivoa stručnih kompetencija nastavnika za unapređivanje naučne pismenosti i motivacije učenika za učenje prirodnih nauka.

Specifični cilјevi su - osposoblјavanje nastavnika za uspešnije integrisanje eksperimentalnih, praktičnih i interdisciplinarnih sadržaja u proces nastave prirodnih nauka u osnovnim i srednjim školama, obuka za rad na njihovoj realizaciji i vrednovanju. Pružanje stručne i metodološke podrške nastavnicima za rad na razvijanju interesovanja kod učenika za prirodne nauke, motivisanju za učenje i za primenu znanja. Osposoblјavanje nastavnika za izradu sopstvenog didaktičkog materijala, u skladu sa sopstvenim potrebama i mogućnostima, kao i njihovo motivisanje za razmenu ideja.

epiis

 

10. septembar 2014, Monografije Banata

U CSU Kikinda održane su novinarska , istorijska i geografska radionica u okviru projekta „ Banat na evropskom putu“ koji se realizuje u okviru IPA programa prekogranične saradnje Rumunija –Srbija. Učenici koji su učestvovali u istraživačkim putovanjima po Banatu, sa nastavnicima koji vode ove aktivnosti, pripremali su materijal za objavlјivanje „Monografije Banata“.  

monografije banata

 

1. septembar 2014, Inicijalni test

Prvog dana nove školske godine, sastanak Aktiva su održali i nastavnici matematike koji predaju u osnovnim školama kikindske opštine. Tema sastanka je bio dogovor oko inicijalnih testova za učenike od petog do osmog razreda.

aktiv_matematicara

 

28.avgust 2014, Aktiv direktora

Direktori osnovnih i srednjih škola kikindske opštine, održali su sastanak Aktiva u CSU Kikinda u četvrtak, 28. avgusta. Na dnevnom redu našao se predlog Pravilnika o bodovanju stručnog usavršavanja prosvetnih radnika u školi, o čemu je govorila Nada Zorić, školski psiholog. Govorilo se i o pripremlјenosti škola za početak 2014/2015. Školske godine.

aktiv_direktora

 

27.avgust 2014, Aktiv stranih jezika

Pred početak nove školske godine, sastanak su u CSU Kikinda održali nastavnici stranih jezika iz škola kikindske opštine. Na sastanku se govorilo o planu i načinu rada u školskoj 2014/2015. godini, o obeležavanju Evropskog dana jezika, o takmičenjima i konkursima. Nastavnici su pravili i plan svog stručnog usavršavanja i izbor seminara.

aktiv_strani_jezici

 

30. avgust 2014, Standardi postignuća učenika-obrazovni standardi u osnovnom i srednjem obrazovanju

U saradnji sa kolegama iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, kikindski Centar za stručno usavršavanje danas je bio domaćin stručnog skupa “Standardi postignuća učenika-obrazovni standardi u osnovnom i srednjem obrazovanju”, koji je okupio više od 150 prosvetnih radnika iz svih krajeva Vojvodine.

izvor:www.kikinda.rs


 

18. septembar 2014, Razgovor o trendovima u poljoprivrednoj proizvodnji u Centru za stručno usavršavanje

Opština Kikinda, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj i turizam i Javna agencija za poljoprivredu i malu privredu opštine Kikinda, organizovali su u CSU Kikinda razgovor o trendovima u poljoprivrednoj proizvodnji. Opština Kikinda učestvuje u projektu „Analiza konkurentnosti poljoprivede u 14 lokalnih samouprava u Srbiji kao preduslov i alat za privlačenje stranih direktnih investicija u prerađivačku industriju“ koji sprovodi SEEDEV uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Cilj projekta je podrška lokalnim samoupravama da kreiraju strategiju, akcione planove i mere koje su zasnovane na analizama poljoprivrednog sektora.

seedev

 

9. septembar 2014, Prezentacija rada "Orke"

U Centru za stručno usavršavanje Kikinda, danas je delegaciji iz Libije  prezentovan rad ronilačkog kluba „Orka“ iz Kikinde. Stojan Bogosavlјev, trener u ovom klubu, predstavio je mogućnosti obuke za vanredne situacije, spasioce na vodi, ronioce spasioce, prvu pomoć i vatrogasce kao i dobru saradnju sa ustanovama koje su važne za obuku spasioca. Prezentaciji je prisustvovao i član OV SO Kikinda, Milivoj Linjački.

delegacija_libije

 

30. avgust .2014, Standardi postignuća učenika - stručni skup

U organizaciji Centra za stručno usavršavanje Kikinda u saradnji za Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja iz Beograda, održani su stručni skupovi „Standardi postignuća učenika –obrazovni standardi u osnovnom obrazovanju“ i „Standardi postignuća učenika-obrazovni standardi u srednjem obrazovanju“.

Autori i realizatori su bili Jelena Najdanović Tomić, savetnik koordinator, rukovodilac Centra za standarde ZVKOV, Ana Pejić, savetnik-koordinator za srpski jezik i književnost u Centru za standarde ZVKOV, Kata Simić Mišić, savetnik-kooridnator za srpski jezik i književnost u Centru za ispite, ZVKOV, Aleksandra Rosić, savetnik koordinator za matematiku u Centru za standarde, ZVKOV, Dragana Stanojević, rukovodilac Centra za ispite, ZVKOV i Jasmina Đelić, savetnik za vrednovanje i istraživanje u obrazovanju, ZVKOV.

Kako bi nastavnicima olakšali primenu Pravilnika o opštim standardima postignuća –obrazovnim standardima za kraj obaveznog obrazovanja u praksi, Centar za stručno usavršavanje Kikinda u saradnji za ZVKOV akreditovao je stručni skup kome je prisutvovalo 150  prosvetnih radnika iz cele Vojvodine. Stručni skup je realizovan u konferencijskoj sali Centra za osnovne škole i u sali Visoke škole za strukovne studije, za srednje škole.

Svi učesnici su na osnovu člana 17. Stav 7. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, dobili uverenje o prisustvu stručnom skupu.

standardi

standardi_srednje_skole

 

27. avgust 2014, Saradnja škola i Centra za socijalni rad

U CSU Kikinda održan je sastanak direktora Centra za socijalni rad, Radoslava Ivetića, sa stručnim saradnicima škola iz kikindske opštine. Prisutnima je predstavlјen projekat „Korak napred“. Tema sastanka je bilo i vrednovanje stručnog usavršavanja u ustanovi.

csr_i_strucni_saradnici

 

26.avgust 2014, Aktiv profesora geografije

Aktiv profesora geografije održao je sastanak u CSU Kikinda. Teme o kojima se govorilo pred početak školske godine, bile su realizacija ekskurzija, fond časova i seminari neophodni za stručno usavršavanje profesora geografije. 

aktiv_geografa

 

24. avgust 2014, Održan stručni skup za direktore škola

U petak 22. avgusta u organizaciji CSU Kikinda održano je predavanje „Doprinos stručnnog usavršavanja kvalitetu rada ustanove- primeri dobre prakse“ koje je pripremio i  prezentovao Milan Bojanić, stručni savetnik Školske uprave Zrenjanin. Predavanje je održano u Etno selu Torontal, u Ruskom Selu, za oko 70 direktora osnovnih i srednjih škola iz Srbije. Tokom predavanja govorilo se o strukturi okvira kvaliteta, tema je bio i pregled dokumenata koji mogu da ukažu na kvalitet rada, pitanja stručnog usavršavanja zaposlenih, pravilnik  o stručnom usavršavanju, 120 bodova, praćenje ostvarivanja stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, ciklus osiguranja kvaliteta, planiranje i vrednovanje, obezbeđivanja kvaliteta rada ustanove, nadležnst direktra, samovrednovanje i vrednovanje planova i protokola, elementi stručnog usavrašavanja.Svi učesnici su dobili potvrdu o učestvovanju na predavanju.

 Pre odlaska u Rusko Selo, učesnici su se okupili u Centru za stručno usavršavanje, gde je direktor Dejan Karanović, predstavi rad CSU Kikinda i najavio  akreditvane seminare koji će biti realizovani u naredne dve školske godine, kao  i mogućnost saradnje u narednoj školskoj godini.

Goste Centra i Kikinde pozdravila je i Stanislava Hrnjak, članica OV SO Kikinda koja je govorila  o značaju stručnog usavršavanja.

U Torontalu su učesnici pre samog predavanja imali priliku da obiđu objekat  i muzej kao i da uživaju u prelepoj prirodi i odličnoj hrani. 
Najava


Za više informacija o određenom seminaru, kliknite na link sa nazivom seminara!
4-5. oktobra 2014.

Seminar kat. broj 37

Kooperativna disciplina

Autori i realizatori: 

Vesna Vujičić, Evgenija Jokanović, Željka Nikolašević


Cena kotizacije 300,00*/2600,00** dinara

Seminar je akreditovan i nosi 16 bodova, kompetencija K3, prioritet P1

*  *  *

27. septembra 2014.

Seminar kat. broj 284

Disleksije i disgrafije - izazov savremenog obrazovanja

Autori i realizatori: 

Marina Vujović, Ljiljana Jeličić Dobrijević


Cena kotizacije 200,00*/1500,00** dinara

Seminar je akreditovan i nosi 8 bodova, kompetencija K2, prioritet P8

*  *  *

* Cena/kotizacija seminara po osobi koje finansira Opština Kikinda

** Cena/kotizacija seminara po osobi koje ne finansira Opština Kikinda

INFORMACIJE NA TELEFON

0230/404-830,

PRIJAVE MEJLOM NA ADRESU

csukikinda2@gmail.com


20. septembra 2014.

Seminar kat. broj 582

Eksperimentalno-praktični i interdisciplinarni sadržaji u nastavi prirodnih nauka - biologija, hemija i fizika

Autori i realizatori: 

Zorica Radišić, Biljana Tankosić, Nikola Tankosić


Cena kotizacije 200,00*/1500,00** dinara

Seminar je akreditovan i nosi 8 bodova, kompetencija K1, prioritet P1

*  *  *

13-14. septembar 2014.

Seminar kat. broj 408

Nastavne metode između teorije i prakse

Autori i realizatori: 

Zdenka Ivković, Jelena Kriš Piger


Cena kotizacije 300,00*/2600,00** dinara

Seminar je akreditovan i nosi 8 bodova, kompetencija K2, prioritet P1


*  *  *

* Cena/kotizacija seminara po osobi koje finansira Opština Kikinda

** Cena/kotizacija seminara po osobi koje ne finansira Opština Kikinda

INFORMACIJE NA TELEFON

0230/404-830,

PRIJAVE MEJLOM NA ADRESU

csukikinda2@gmail.comPRIJAVNI LIST ZA SEMINARE


 

giz

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA 
             U CSU KIKINDA

 


 

 

SEMINARI AKREDITOVANI UZ PODRŠKU CSU KIKINDA 
Pogledajte spisak naslova u resurs centru!
 

UPOZNAJTE SE SA ARHIVOM DEŠAVANJA U CENTRU  !  
Javne nabavke

jnabavke

Vi ste 870362 posetilac