Get Adobe Flash player

U susret konferenciji Uloga direktora u procesu obrazovanja

<>
 

Konferencija mreže RC i CSU Srbije

MREŽA REGIONALNIH CENTARA I CENTARA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE SRBIJE

ORGANIZUJE

PRVU KONFERENCIJU MREŽE RC I CSU SRBIJE

ZA DIREKTORE, MENADŽERE, MENADŽMENT TIMOVE

„ULOGA DIREKTORA U PROCESU OBRAZOVANJA“

Stručni skup je akreditovan kod ZUOV- sa tri boda

I

SAJAM OBRAZOVANJA VRNJAČKA BANJA 2015

 *  *  *

Pozivno pismo

 

CSU Kikinda organizuje časove nemačkog jezika

 

Park nauke

Molimo sve naše prijatelje da glasaju za projekat CSU Kikinda - Park nauke
http://www.zajednicizajedno.nis.eu/glasanje

 

31. mart 2015, Edukativni kurs

„Spremnost zdratvstevnog sektora za reagovanje u vanrednim situacijama“ je naziv edukativnog kursa koji je održan u CSU Kikinda. Kurs je akreditovan za sve zainteresovane lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare i zdravstvene saradnike na osnovu odluke Zdravstvenog saveta Srbije i vrednuje se sa 4 boda za slušaoce. Predavači su Prof.dr Biljana Mijović, dr Marija Laketić, dr Danijela Šuljagić Milanović, dipl ing Vlasto Stevanetić i dipl ing Slavica Bešević.

edukativni_kurs

 

28. mart 2015, Seminar „Diferencirana nastava“

U CSU Kikinda održan je seminar sa KB 468 „Diferencirana nastava“ K3, P8. Seminar su realizovale Milena Petrović i Mileva Mojić a donosi 8 bodova za stručno usavršavanje. Cilj seminara je razvijanje svesti o značaju diferencirane nastave, planiranje interakcije svih učesnika u obrazovno – vaspitnom radu zasnovane na poštovanju različitosti i uvažavanju potreba kao i podsticanje samopouzdanja učenika i praćenje motivisanosti učenika.

diferencirana_nastava

 

27. mart 2015, Predavanje za trenere

U Centru za stručno usavršavanje Kikinda, u petak, 27. marta održano je predavanje  „Odnos dete – trener –roditelj kao motivacija za uspešno bavljenje sportom“.  O komunikaciji u ovom trouglu i motivaciji dece za bavljenje sportom kroz pozitivan pristup treniranju i pravilno definisanje uspeha, govorio je profesor Vladimir Kitanović.

Predavanju su prisustvovali profesori fizičkog vaspitanja i treneri koji rade sa decom. Cilj CSU Kikinda je da serijom predavanja i tribina doprinese što kvalitetnijem radu da decom u sportskim klubovima i školama kao i da promoviše stručno usavršavanje u svim oblastima.

predavanje_za_trenere

 

 

27.mart 2015, Školski Sportski Savez

Nakon održanog sastanka UO Školskog sportskog saveza, u CSU Kikinda održana je i vanredna Skupština ŠSS. Na dnevnom redu je bio izbor radnog predsedništva, izveštaj verifikacione komisije, izbor organa Školskog sportskog Saveza i predlog programa rada i finansijskog plana za 2015. godinu.

sss

 

21. mart 2015, Pedagoška dokumentacija za fizičko vaspitanje

Seminar 800 „ Pedagoška dokumentacija za nastavni predmet fizičko vaspitanje“ održan je u CSU Kikinda. Seminar je jednodnevni, donosi 8 bodova,K1, P1 a realizatori su Goran Petrović i Maniša Vukmirović. Cilj je razvijanje kompetencija nastavnika za sistematsko evidentiranje aktivnosti u nastavi fizičkog vaspitanja i vannastavnim aktivnostima.

dokumentacija_fizicko

 

19. mart 2015, Kengur bez granica

Učenici SSŠ „Miloš Crnjanski“ održali su svoj deo takmičenja „Kengur bez granica“ u CSU Kikinda.  Učenici u celom svetu, u preko 60 država, u isto vreme razmišljaju o istim problemima i rešavaju iste zadatke. Osnovni cilj je popularizacija matematike, kao i povećanje interesovanja za matematiku i prirodne nauke, stepena logičkog i kombinatornog mišljenja, razumevanje tekstova i primene stečenog matematičkog znanja.

kengur

 

14. mart 2015, Seminar 87

„Asertivnom komunikacijom do uspeha“ je seminar sa KB 87 koji je realizovan u CSU Kikinda. Autorke i realizatorke su Vesna Uzelac i Smiljana Berar . Seminar je jednodnevni, nosi 8 bodova, K4, P4 a nemenjen je svima koji rade u obrazovanju. Tema seminara je osposobljavanje nastavnika za primenu asertivne komunikacije kao načina izgrađivanja autoriteta u radu sa učenicima, roditeljima i kolegama. Tema programa je pojam asertivnosti i razumevanje prednosti asertivne u odnosu na ostale stilove komunikacije; Asertivna prava i značaj njihove primene u komunikaciji; Tipovi asertivne komunikacije i asertivne tehnike za izbegavanje manipulacije; Način upućivanja kritike i konstruktivan način rešavanja konflikata; Važnost pohvala za postizanje uspeha u vaspitno-obrazovnom radu.

asertivna_komunikacija

 

13. mart 2013, Okrugli sto -PGF – programi

Okrugli sto „PGF projekat u Vojvodini – Mogućnosti za saradnju“ održan je u CSU Kikinda. Gordana Tišma iz Centra za proizvodnju znanja i veština iz Novog Sada prezentovala je Mtm i PGF programe. O programima podrške za unapređivanje položaja Roma govorio je Duško Jovanović, direktor Kancelarije za inkljuziju Roma iz Novog Sada a razgovor je vodio Romeo Mihajlović iz Unije romskih studenata Univerziteta u Novom Sadu. Prisutni su bili predstavnici romskih i ostalih udruženja građana zainteresovanih za ovu vrstu projekata.

pgf_programi

 

13. mart 2015, Aktiv stručnih saradnika

Sastanak Aktiva stručnih saradnika održan je u CSU Kikinda. Tema je bila upis učenika u prvi razred osnovne škole. Govorilo se i o profesionalnoj orijentaciji i završnom ispitu.

aktiv_strucnih_saradnika

 
Najava


Najava seminara za mart 2015. u našem Centru za stručno usavršavanje!

Najava seminara za period od aprila do juna  2015. u našem Centru za stručno usavršavanje!

Novi seminari u ponudi CSU Kikinda-dopunska akreditacija


Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u saradnji sa CSU Kikinda organizuje akreditovani stručni skup„Škola i populaciona politika“, 8. maja, u 11 sati, u Centru  za stručno usavršavanje Kikinda, Nemanjina 23.

Stručni skup je akreditovan, besplatan i nosi 1 bod.

Pozivno pismo, agendu i prijavni formular možete preuzeti na www.csu.rs

Zbog ograničenog broja mesta, prijave do 30. aprila na  csukikinda5@gmail.com.

Pozivno pismo za stručni skup

Agenda stručnog skupa

Prijavni formular za stručni skup


Konkurs za spoljnje saradnike

Spoljni saradnici - Formular 1 - Opis programa

Spoljni saradnici - Formular 2 - Biografija


PRIJAVNI LIST ZA SEMINARE


ECDL
 

giz

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA 
             U CSU KIKINDA

 


 

 

SEMINARI AKREDITOVANI UZ PODRŠKU CSU KIKINDA 
Pogledajte spisak naslova u resurs centru!
 

UPOZNAJTE SE SA ARHIVOM DEŠAVANJA U CENTRU  !  
Javne nabavke

jnabavke

Vi ste 1097623 posetilac