Get Adobe Flash player* * *

SEMINARI KOJE JE AKREDITOVAO CSU KIKINDA ZA ŠKOLSKU 2014/15 I 2015/16

OBJAVLJEN KATALOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ZA ŠKOLSKU 2014/15. I 2015/16.

OBJAVLJEN 17. BROJ BILTENA CSU KIKINDA ZA PERIOD JUL-SEPTEMBAR 2014.

PREUZMITE NAJNOVIJI PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I STICANJU ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA-SEPTEMBAR 2013 

 Preuzmite strategiju razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine! 

 

18. decembar 2014, Udruženje slepih i slabovidih

U CSU Kikinda, zbor članova OS „Severni Banat“ održan je danas uz prisustvo medija i 36 članova ovog udruženja. Godišnje okupljanje bilo je prilika da predsednica Udruženja Branka Šobot Jeličić, podnese izveštaj o radu u ovoj godini, realizaciji projekata i planovima za narednu godinu.

severni_banat

 

16. decembar 2014, Okrugli sto

U CSU Kikinda je održan okrugli sto „Uloga lokalnih samouprava u procesu predpristupnih pregovora Srbije i EU“ u organizaciji Centra za demokratiju. U toku ove godine Centar za demokratiju sprovodi projekat „Odlučujemo zajedno“ koji podržava Olof Palme Međunarodni Centar a koji ima za cilj podizanje kapaciteta lokalnih samouprava za monitoring predpristupnih pregovora Srbije za članstvo u EU i podizanje kapaciteta lokalnih samouprava za njihovo aktivno uključivanje u ovaj proces.

uloga_ls

 

15. decembar 2014, Turističke rute Banata

Dvodnevni skup kao deo realizacije projekta prekogranične saradnje Rumunija-Srbija održava se u CSU Kikinda. Tema je razrada turističkih tematskih ruta, turističke rute celog Banata a organizatori su  Privredna komora Temišvara i sekretarijat za LER SO Kikinda.

turisticke_rute

 

13. decembar 2014, Rodna ravnopravnost u školama i na ulici

U prostorijama CSU Kikinda, realizovana je jedna od radionica u okviru projekta koji Kikindska inicijativa mladih realizuje uz podršku pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Tema projekta je javna kampanja za eliminisanje predrasuda i stereotipa žena i muškaraca u porodici i društvu kod mladih kroz partnerstvo civilnog i javnog sektora „Rodna ravnopravnost u školama i na ulici“. Volonteri i volonterke KIMa okitili su jelku CSU Kikinda ove godine na zanimljiv i originalan način – porukama o rodnoj ravnopravnosti.

rodna

rodna_1

 

13. decembar 2014, „Škola igara – uvod u sport“

Seminar sa kataloškim brojem 804 realizovan je u CSU Kikinda a realizovali su ga mr Goran Petrović i Vesna Jocić, profesori fizičkog vaspitanja. Cilj seminara je unapređivanje nastave fizičkog vaspitanja u predškolskom i mlađeškolskom uzrastu, razvijanje kompetencija učesnika seminara da premenom različitih igara i upoznavanjem sa osnovama sporta utiču na pravilan psihofizički razvoj dece. Seminar je za učesnike bio besplatan jer je realizovan kao deo projekta „Aktivne škole“ koji realizuje pokrajinski sekretarijat za omladinu i sport u saradnji sa Društvom nastavnika fizičkog vaspitanja Vojvodine i Društvom učitelja Vojvodine uz podršku Školskog sportskog saveza Kikinda. Učesnici su ostvarili 8 bodova za stručno usavršavanje.

uvod_u_sport

 

8.decembar 2014, Kultura i etika u medijima

Problemi medija obrazloženi su na skupu pod nazivom „Kultura i etika u medijima“ koji je održan u Centru za stručno usavršavanje Kikinda uz prisustvo više od 40 predstavnika nacionalnih medijskih kuća i udruženja, u organizaciji Postpesimista Kikinde, Medijskog istraživačkog tima i RTV VK. Učesnicima je dobrodošlicu poželela članica OV Stanislava Hrnjak. Glavni urednik novinske agencije Beta Ivan Cvejić, komentarisao je vlasničko prisustvo države u medijima, o učenju samoregulacije govorio je direktor Foneta, Zoran Sekulić, Petar Jeremić iz UNS komentarisao je rad Komisije za žalbe Saveta za štampu a potpredsednik NUNS-a, Dragan Janjić, izneo je svoje mišljenje o cenzuri i autocenzuri u medijima. Osnivač RTV VK, Zoran Milešević pričao je o direktnim i indirektnim pritiscima na medije. Nakon okruglog stola održana je prezentacija naučnih radova učesnika konferencije. Prva interdisciplinarna međunarodna konferencija „Kultura i etika u medijima“ ima ambicije da preraste u tradicionalnu konferenciju koja na jednom mestu okuplja praktičare i teoretičare sa različitih univerziteta iz zemlje i inostranstva. Organizatori su najavili štampanje zbornika radova koji su predstavljeni na konferenciji u Kikindi.

kultura_etika

 

17. decembar 2014, Usavršavanje trenera

U Centru za stručo usavršavanje Kikinda u sredu, 17. decembra održano je predavanje za  sportske trenere  «Dugoročni  razvoj sportista ». Predavač je bio  Prof.dr Marko Stojanović,  doktor sportskih nauka na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Organizatori ovog predavanja su Savet za sport SO Kikinda i CSU Kikinda, prisutno je bilo više od 50 trenera.

usavrsavanje_trenera

 

16. decembar 2014, Aktiv pedagoga i psihologa

Aktiv stručnih saradnika osnovnih škola održan je danas u CSU Kikinda. Tema sastanka je bila analiza predloga Zakona o platnim razredima i inicijativa učeničkog parlamenta oš „Jovan Popović“ – „Dan druženja“.

pedagozi_psiholozi

 

15. decembar 2014, Predstavljanje Studije

U CSU Kikinda predstavljena je Studija o konkurentnosti poljoprivrede u regionu Zrenjanin – Kikinda –Novi Bečej. Ovo su lokalne samouprave koje učestvuju u projektu „Analiza konkurentnosti poljoprivrede u 14 lokalnih samouprava u Srbiji kao preduslov i alat za privlačenje stranih direktnih investicija u prerađivačku industriju“ koji sprovodi SEEDEV uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u okviru Projekta održivog lokalnog razvoja. Cilj projekta je podrška lokalnim samoupravama da kreiraju strategije, akcione planove i mere koje su zasnovane na analizama poljprivrednog sektora, identifikuju one sektore poljoprivrede koji će biti konkurentni u nastupajućem periodu, te identifikuju i privuku investitore u agrobiznis u svom regionu ili gradu.

studija

 

13. decembar 2014, Metode prevencije dugotrajnog stresa i sindroma izgaranja na radu zaposlenih u školi

Seminar sa kataloškim brojem 159 izazvao je veliko interesovanje prosvetnih radnika a u CSU Kikinda realizovale su ga autorke, Biljana Kokanov Kurc, dipl. psiholog i Mirjana Mladenović, dipl. defektolog – oligofrenolog, reedukator psihomotorike, obe iz Zrenjanina. Cilj seminara je osposobljavanje učesnika seminara da sami sebi pruže pomoć i zaštitu od dugotrajnog stresa i sindroma izgaranja na radu, premenom metode relaksacije po Beržesu i podizanje svesti o značaju asertivnog načina komunikacije kod prevencije izgaranja. Teme programa su Sagorevanje na radu; Zdravi stilovi života; Asertivnost; Metode relaksacije. Seminar je jednodnevni i donosi 8 bodova za stručno usavršavanje.

stres

 

8. decembar 2014, Otvoreno o kulturi i etici u medijima

<>
 

7. decembar 2014, Dogovor o budućoj saradnji

Koordinatorka školskog sporta Severnobanatskog okruga i članica UO Saveza za školski sport Srbije, Jelena Krvopić i narodni poslanik Svetislav Vukmirica bili su domaćini gostima iz Banja Luke. Cilј posete je bio dogovor o budućoj saradnji i realizaciji sportsko-edukativnog projekta i uspostavlјanje saradnje Saveza za školski sport a gostima je prezentovan i prostor u CSU Kikinda u kome će se realizovati teorijski deo projekta.

skolski_sport

 
Najava


Najava seminara za novembar i decembar 2014. u našem Centru za stručno usavršavanje!


PUTUJTE SA NAMA U BEČ!

Program putovanja

Plakat

                    *  *  *              

INFORMACIJE NA TELEFON

0230/404-830,

PRIJAVE MEJLOM NA ADRESU

csukikinda2@gmail.com


*  *  *

OBAVEŠTENJE

20-21. decembar 2014.

Seminar kat. broj 408

Nastavne metode između teorije i prakse

Autorke i realizatorke:

Zdenka Ivković, Jelena Kriš Piger 

Seminar je akreditovan i nosi 16 bodova, kompetencija K2

*  *  *

Prijave na csukikinda2@gmail.com

Informacije na telefon 0230/404-830PRIJAVNI LIST ZA SEMINARE


 

giz

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA 
             U CSU KIKINDA

 


 

 

SEMINARI AKREDITOVANI UZ PODRŠKU CSU KIKINDA 
Pogledajte spisak naslova u resurs centru!
 

UPOZNAJTE SE SA ARHIVOM DEŠAVANJA U CENTRU  !  
Javne nabavke

jnabavke

Vi ste 931967 posetilac